Carrer del Roselló 186, 2º 3º

08008 Barcelona

Tel. de contacto: 696436480 – 934191749

E-mail: myc@mediacionyconvivencia.com